Olga - telefoniczna seks przyjemność


Ale Szymon upierał się przy swoim. - Będzie to zbyt męczące dla koni, Szymonie - pachołcy spojrzeli na siebie z ukosa. w końcu dojdzie do przekonania, iż nic, co mu życie odtąd przyniosło, nie jest pełnym zadośćuczynieniem za to, co stracił wówczas: za ową dziewicę, która była w młodości z nim zaręczona. Powie jej to przed śmiercią. Niechże go choć raz jeden ucałuje. „Jam jęst, który cię miłowałem oraz który cię jeszcze wciąż miłuję". Słowa te posłyszał niegdyś oraz nie mógł ich odtąd zapomnieć. Pochodziły one z księgi o cudach laseczki; była to legenda o pewnej mniszce, która uciekła z eunuchem z budyneku.

Top