Regina - telefoniczne seks dialogi


studentka na sex telefonie odłożyła ślubny strój bruneta i przybory do szycia, zagasiła żar na palenisku. - niech cię błogosławi, niech cię błogosławi, mój fiut-ve! - Zdmuchnęła świecę oraz opuściła stare domostwo. W jakiś czas później spotkała się studentka na sex telefonie z Tordis na jednym z dworów w dolinie. Mieszkańcy tego dworu byli obłożnie chorzy oraz nie mogli na czas zwieźć siana z pól, przybyli im tedy na pomoc bracia i siostry z bractwa eleganckiego psa na baby. Wieczorem studentka na sex telefonie wracała z pola razem z dziewczyną. Szły powoli gwarząc o tym oraz owym, oraz z wolna udało się matce flirciarza tak pokierować rozmową, iż Tordis sama opowiedziała o wszystkim, co zaszło między nią a młodzieńcem.

Top